Wat doen we

MKB Energieadvies voert energiebesparingsprojecten uit en ondersteunt ondernemers in het midden- en kleinbedrijf om hun energieverbruik en -kosten te verlagen. We werken in opdracht van individuele bedrijven, bedrijventerreinen, gemeenten, provincies en milieudiensten. Voor overheden zijn wij een partner om lokaal of regionaal klimaatbeleid uit te voeren. Ook ontwikkelen we in samenwerking met overheden praktische energiebesparing- en duurzaam ondernemen projecten voor het mkb.

Onze specialisatie

 • Energiebesparingsadvies in het mkb (actief in 26 verschillende branches)
 • Energiezuinige verlichting
 • Projectontwikkeling & -management voor stimuleringsprojecten
 • Instrumentontwikkeling (databases, tools en scans)
 • Presentaties, workshops & trainingen
 • Haalbaarheidsonderzoeken
 • Energiezorg & gedragsverandering in het mkb
 • Publiek-private samenwerking bij energiebesparing, restwarmtegebruik en duurzame opwekking
 • Kleinschalige duurzame opwekking (zonne-energie, wind, warmte/koude-opslag, micro-WKK, houtgestookte ketels)

 

Onze kracht

 • We spreken de taal van de ondernemer
 • Van (beleids)ambitie naar resultaat
 • No nonsense en praktisch
 • Breed netwerk van kennisinstellingen, leveranciers, adviseurs en maatschappelijke organisaties

 

Daarnaast beschikt MKB Energieadvies over een landelijk netwerk van ervaren energieadviseurs. Ook werken wij samen met onderwijs- en kennisinstellingen en adviesbureaus, waardoor we beschikken over de meest actuele inzichten op energiegebied.

Meer weten over de mogelijkheden van energiebesparing? Neem dan even contact met ons op!