Portfolio

Green Deal Energiebesparing in de food detailhandel
Energiebesparingsproject i.s.m. MKB Nederland, NBOV (Nederlandse Brood- en banketbakkerij Ondernemersvereniging) en de KNS (Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie), dat deel uit maakt van 21 landelijke Green Deal projecten. Doelstelling is met 40 bakkers en slagers in Nederland aan de slag te gaan met energiebesparing. Dit doen we op structurele wijze door inzicht en ondersteuning te bieden. Technisch gericht op met name verlichting en productkoeling.  Looptijd vanaf september 2012 t/m december 2013

Green Deal Utrechtse MKB Bedrijven
Energiebesparingsproject i.s.m. MKB Nederland en de gemeente Utrecht. Maakt deel uit  van 21 landelijke Green Deal projecten. Doelstelling is met 100 Utrechtse MKB bedrijven op structurele wijze aan de slag te gaan met energiebesparing. O.a. door ondersteuning te bieden bij het doorvoeren van oplossingen. Denk hierbij aan het wegnemen van drempels als tijd, kennis en prioriteit. Om samen met hen een bijdrage te leveren aan de Utrechtse ambitie om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Doelgroep groter MKB Utrecht, gemeten in energieverbruik: vanaf 50.000 KWh. En specifiek automotive, industrie en op- en overslag. Voornamelijk bedrijven op bedrijventerreinen.  Looptijd vanaf november 2012 t/m december 2013

Duurzame Hospitality Utrechtse Energie te Utrecht                  Verduurzamingsproject in opdracht van de gemeente Utrecht. Geven van energiebesparingsadvies aan een 30-tal ondernemingen in de hospitalitybranche. Om samen met hen een bijdrage te leveren aan de Utrechtse ambitie om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Het doel is hen te ondersteunen bij het behalen van een Green Key certificering, zodat bedrijven op structurele wijze werken aan verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Looptijd: augustus 2012 t/m december 2012

Kantoren Utrechtse Energie te Utrecht
Energiebesparingsproject in opdracht van de gemeente Utrecht. Energiebesparingsadvies geven aan 70-tal middelgrote en grote kantoororganisaties. Om samen met hen een bijdrage te leveren aan de ambitie om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Het gaat om rendabele op maat adviezen met concrete energiebesparende maatregelen op het gebied van verlichting, verwarming, ventilatie en klimaatbeheersing.  Doel is tevens deze kantoororganisaties te laten aansluiten bij het Energie Convenant Utrecht. Looptijd: november 2011 t/m juni 2012

Winkelcentrum De Lange Voort te Oegstgeest
Energiebesparingsproject in opdracht van Milieudienst West Holland en gemeente Oegstgeest. Energiebesparingsadvies geven aan een twintigtal winkelbedrijven en hen vervolgens concreet op weg helpen door het aanvragen van offertes en het geven van onafhankelijk advies over besparingsmaatregelen. Tevens samenwerkingsmogelijkheid onderzoeken tussen winkeliers en naastgelegen bewoners op gebied van duurzame energieopwekking. Looptijd: jan 2012 tot aug 2012

De Ridderhof te Alphen
Energiebesparingsproject in opdracht van Milieudienst West Holland en gemeente Alphen a/d Rijn. Energiebesparingsadvies geven aan een dertigtal winkelbedrijven en hen vervolgens op weg helpen door het aanvragen van offertes en het geven van onafhankelijk advies over de aanbiedingen op het gebied van energiezuinige verlichting, verwarming, ventilatie en productkoeling. Looptijd: augustus 2011 t/m mei 2012

Energieconvenant Tiel
Energiebesparingsproject in opdracht van de gemeente Tiel. Energiebesparingsadvies aan deelnemers van het Energieconvenant Tiel en het delen van de ervaringen alle 30 deelnemers van het convenant middels bijeenkomsten. Doelstelling: In vier jaar tijd 12% reductie van energieverbruik (eind 2009- eind 2013). Looptijd: augustus t/m december 2011

Energiebesparen in Oss
Energiebesparingsproject in opdracht van gemeente Oss. Energiebesparingsadviezen voor het Osse midden- en kleinbedrijf. Workshop Energiebesparen in het MKB tijdens de Energiebeurs voor burgers en bedrijfsleven. Doelstelling: Energie en kostenbesparing voor het Osse bedrijfsleven. Versterken van concurrentiekracht en de lokale economie door een lokaal aanbod te organiseren van energie besparende- en duurzame maatregelen. Looptijd: juni 2011 tot heden. Zie tevens artikel.

Energiebesparing voor de binnenstad van Veenendaal
Energiebesparingsadviezen voor detaillisten en horeca. Begeleiden/adviseren van de bedrijven bij offertes aanvragen en implementatie. Delen van kennis en ervaring middels een workshop ‘Aan de slag met energiebesparing voor het MKB’.
Doelstelling: Veenendaalse winkeliers aan de slag te laten gaan met energiebesparing. Looptijd: september 2011 t/m november 2011